П’ятниця , 24 Травня 2024

Обмеження під час співпраці між пов’язаними особами

Обмеження під час співпраці між пов'язаними особами
Обмеження під час співпраці між пов'язаними особами

Відповідно до пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПК України) пов’язаними особами вважаються юридичні та/або фізичні особи, взаємовідносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їхньої діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють.

Під час визнання осіб пов’язаними враховується вплив, що може здійснюватися через володіння однією особою корпоративними правами інших осіб відповідно до укладених між ними договорів або за наявності іншої можливості однієї особи впливати на рішення, що приймаються іншими особами. При цьому такий вплив враховується незалежно від того, чи здійснюється він особою безпосередньо та самостійно, чи спільно з пов’язаними особами, що визнаються такими відповідно до цього підпункту.

Юридичні фірми
KPMG Law Ukraine
KPMG Law Ukraine
380 44 490 5507

Пов’язаними особами згідно з пп. 14.1.159 ПК України визнаються:

 • а) юридичні особи – у разі якщо одна з таких осіб безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами юридичної особи в розмірі 20 і більше відсотків;
 • б) фізична та юридична особа – у разі якщо фізична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків;
 • в) юридичні особи – у разі якщо одна й та сама особа безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами таких юридичних осіб і розмір частки корпоративних прав у кожної особи становить 20 і більше відсотків;
 • г) юридична особа та особа, яка має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу чи наглядової ради;
 • г) юридичні особи, одноосібні виконавчі органи яких призначено (обрано) за рішенням однієї й тієї самої особи (власника або уповноваженого ним органу);
 • д) юридичні особи, в яких 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу або наглядової ради призначено (обрано) за рішенням однієї й тієї самої особи (власника або уповноваженого ним органу);
 • е) юридичні особи, в яких 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради становлять одні й ті самі фізичні особи;
 • е) юридична особа та фізична особа – у разі здійснення фізичною особою повноважень одноосібного виконавчого органу такої юридичної особи;
 • ж) юридичні особи, в яких повноваження одноосібного виконавчого органу здійснює одна й та сама особа;
 • с) фізичні особи: чоловік (дружина), батьки (у тому числі усиновлювачі), діти (повнолітні, малолітні/неповнолітні, у тому числі усиновлені), брати і сестри, опікун, піклувальник, дитина, над якою встановлено опіку чи піклування.

Для фізичної особи загальна частка корпоративних прав платника податків (голосів у керівному органі), якою вона володіє, визначається як частка корпоративних прав, що безпосередньо належать такій фізичній особі, та частка корпоративних прав, що належать юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою.

Обмеження щодо співпраці між пов’язаними особами:

Обмеження щодо трансфертного ціноутворення

Згідно з п. 39.1.1. ПК України податковий контроль за трансфертним ціноутворенням передбачає коригування податкових зобов’язань платника податків до рівня податкових зобов’язань, розрахованих за умови відповідності комерційних та/або фінансових умов контрольованої операції комерційним та/або фінансовим умовам, що мали місце під час здійснення зіставних операцій, передбачених цією статтею, сторони яких не є пов’язаними особами.

Згідно з п. 39.1.2 ПК Україна визначення ціни під час здійснення контрольованих операцій проводиться за методами, встановленими пунктом 39.3 цієї статті, з метою перевірки правильності, повноти нарахування та сплати податку на прибуток підприємств і податку на додану вартість.

Згідно з п. 39.2.1. ПК України контрольованими операціями є в тому числі:

 • Господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами – резидентами, які:
 • Задекларували від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній податковий (звітний) рік;
 • Застосовують спеціальні режими оподаткування станом на початок податкового (звітного) року;
 • Сплачують податок на прибуток підприємств та/або податок на додану вартість за іншою ставкою, ніж базова (основна), встановленою відповідно до цього Кодексу, станом на початок податкового (звітного) року;
 • Не були платниками податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість станом на початок податкового (звітного) року;

Такі операції визнаються контрольованими за умови, що загальна сума здійснених операцій платника податків з кожним контрагентом дорівнює або перевищує 50 мільйонів гривень за відповідний календарний рік.

Обов’язковою умовою для можливості віднесення таких операцій до контрольованих має бути наявність мінімальної суми відповідної фінансової операції, яка становить 50 мільйонів гривень.

Якщо вищенаведені операції підпадають під визначення контрольованих операцій, до них мають застосовуватися методи визначення звичайних цін відповідно до вимог п. 39.3 ПК України. 39.3. ПК України.

Відомий блогер. Публікую статті в різних інтернет-виданнях з 2007 року. Пишу на різні актуальні та цікаві теми. Експерт у сфері ведення блогів, інформаційних та новинних сайтів.
Залишити відповідь
Добавити рейтинг

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *